Regulamin

1. INFORMACJE PODSTAWOWE O SPRZEDAJĄCYM I ADMINISTRATORZE

Sprzedającym produkty wymienione w ofercie sklepu internetowego jest jego właściciel, działający pod firmą – Rubio Monocoat Polska , ul. Lutniowa 23, , NIP 5342533340, wpisany do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000645574

Dane kontaktowe sprzedającego to:
– korespondencyjnie –RUBIO MONOCOAT POLSKA SP. Z O.O., ul. Lutniowa 23, 02-388 Warszawa
– poczta elektroniczna – info@rubiomonocoatpolska.com
– telefonicznie – +48 660 747 271

Wymagania techniczne dla korzystania ze sklepu internetowego to: przeglądarka internetowa nie starsza niż 5 lat z włączoną obsługą javascript, akceptująca pliki cookies oraz łącze internetowe minimum 256kbps.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RUBIO MONOCOAT POLSKA SP. Z O.O., ul. Lutniowa 23, 02-388 Warszawa

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji konta, a także chęci dokonania zakupu i realizacji zamówienia oraz obsługi posprzedażowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wobec RUBIO MONOCOAT POLSKA SP. Z O.O.

W przypadku założenia konta, konto będzie aktywne do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody i usunięcia konta. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie skuteczna do czasu jej odwołania. Wszelkie wyrażone zgody możecie Państwo odwołać w dowolnym momencie poprzez kontakt z obsługą sklepu internetowego.

Odbiorcami danych są podmioty: obsługujące sklep internetowy, realizujące zamówienie, w tym obsługujące wysyłkę, weryfikujące zaufanych sprzedawców (np.ceneo.pl), obsługujące ewentualne reklamacje, świadczące usługi IT, usługi księgowe.

2. OFERTA SKLEPU

Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta, spełniają wszelkie normy przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym może być jedynie pełnoletnie osoba fizyczna, która ukończyła lat 18 lub przedsiębiorca.

Oferta prezentowana na stronach sklepu nie odzwierciedla bieżącego stanu magazynowego sklepu, co oznacza, że: nie wszystkie produkty, których opisy i zdjęcia prezentowane są na witrynie sklepu są dostępne od ręki.

Niektóre z nich (towary specjalistyczne jak np. produkty: RMC FR Oil System – system nadający ognioodporność, większe opakowania produktów, przekraczające standartowy metraż domów) muszą zostać sprowadzone, co może trwać nawet kilka tygodni, w zależności od dostępności produktu u dostawców. Przed złożeniem zamówienia konieczne jest ustalenie ze Sprzedawcą możliwego terminu jego realizacji.

Zamieszczone na stronie zdjęcia mają jedynie charakter przykładowy i mogą zniekształcać obraz struktury lub kolorystyki rzeczywistej produktu wykonanego z surowców naturalnych, co jest cechą charakterystyczną drewna lub produktów z drewna.

Ceny towarów w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny są wiążące do dnia realizacji zamówienia

3. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Składając zamówienie, Nabywca jednoznacznie oświadcza, iż rozumie i akceptuje treść regulaminu.

Ceny widniejące na stronach sklepu oraz opis asortymentu stanowi jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego.

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie złożenia zamówienia w sklepie i otrzymania informacji wygenerowanej automatycznie o złożonym zamówieniu.

W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie Nabywca zostanie o tym poinformowany w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi 48 godzin, liczonych w dni robocze, w przypadku płatności „za pobraniem”, a także po dokonaniu płatności przelewem (decyduje wpływ środków na rachunek Sprzedawcy).
W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedawcy termin realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, RUBIO MONOCOAT Polska zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Nabywcę.

Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWY

Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:
– przy odbiorze za pobraniem u kuriera,

przelewem elektronicznym lub kartą (w systemie Przelewy 24)
– przelewem na konto sklepu
– gotówka przy odbiorze osobistym (odbiór: Rubio Monocoat Polska, ul. Lutniowa 23, 02-388 Warszawa)
Dane Sprzedającego niezbędne do dokonania płatności to:

RUBIO MONOCOAT POLSKA

UL. LUTNIOWA 23, 02-388 WARSZAWA (OCHOTA)

ALIOR BANK , 53 2490 0005 0000 4520 3141 6395

Dostawy dokonuje Sprzedawca na adres wskazany w zamówieniu, chyba że Nabywca wskaże, iż odbioru dokona osobiście w magazynie lub innym miejscu wskazanym przez Sprzedawcę.

W przypadku dostawy przez Sprzedawcę do każdego zamówienia o wartości poniżej 1500 zł brutto dolicza się koszty przesyłki, które na terenie Polski do 20 zł brutto.

*patrz zakładka : Koszty i czas dostawy

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w tym zakresie bądź wprowadzania w nich zmian.

Odbiorca odpowiada za sprawdzenie stanu przesyłki. W przypadku uszkodzenia w transporcie należy sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, zawierający szczegółowy opis uszkodzeń. Następnie w ciągu 24 godzin poinformować RUBIO MONOCOAT Polska o szkodzie oraz przesłać zdjęcie uszkodzonej przesyłki.

Z tytułu zakupu towaru zostanie Kupującemu wystawiona i przesłana faktura VAT. Na wniosek Kupującego Sprzedający może wystawić fakturę elektroniczną Faktura elektroniczna zostanie wysłana Kupującemu w formacje PDF na adres e-mail podany podczas dokonywania zamówienia. Kupujący w każdym czasie ma prawo cofnąć akceptację na wystawianie (otrzymywanie) faktur elektronicznych, zawiadamiając o tym Sprzedającego.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W celu prawidłowego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które należy doręczyć Sprzedającemu w dowolnej formie umożliwiającej utrwalenie oświadczenia (np. na piśmie, emailem, skanem). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tj. ww. 14 dni.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności oprócz kosztów transportu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu podpisanej faktury korekty przez Kupującego. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej oraz otrzymania podpisanej przez Kupującego faktury korekty.

Zwrot rzeczy Sprzedającemu powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar powinien być nieużywany, hermetycznie zamknięty, w stanie tożsamym ze stanem w jakim Kupujący towar otrzymał, a także kompletny.

W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Sprzedającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6. Oświadczenie

Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym są nowe i fabrycznie zapakowane z wyjątkiem produktów przygotowywanych na zamówienie (kolory „custom made”)
Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją /kartą techniczną produktu przed otworzenie opakowania i aplikacją.

Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczącymi pielęgnacji oraz innymi dokumentami, które otrzyma od Sprzedającego w ramach zakupu produktu. W wypadku zgubienia kart technicznych lub zaleceń producenta kupujący powinien niezwłocznie zwrócić się o ponowne ich dostarczenie pisząc na email: info@rubiomonocoatpolska lub ściągnąć karty/dokumenty ze strony internetowej: rubiomonocoatpolska.pl
Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany wejdą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty ich ogłoszenia. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia.
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 12.11.2020r.

 

Search