2CPARTB/75ML

Oil Plus Part B (komp. B)

Oil Plus Part B to przyspieszacz/utwardzacz, który w połączeniu z komp A przyspiesza utwardzenie zaolejowanej RM Oil 2C powierzchni drewnianej. Powierzchnia jest również bardziej odporna niż po samym komp A. Dodanie Komp B zaleca się do olejowania wszystkich powierzchni poziomych jak podłogi, blaty, stoły...itp.

Produkty należy wymieszać w stosunku: 3 części A do 1 części B (czyli komp B powinien stanowić 25 do 30% mieszanki)

 


Size
Size
B

Dane techniczne

Specyfikacja
VOC Content: 0%
Dilutable: No
Shelf Life: 36 months

Search